<script type="text/j-avascript" src="https://kluboffice2.dbu.dk/output/departments.aspx?clubid=719"></script>

Skanderup Hjarup Idrætsforening program for 2016-17
 
Alle aktiviteter foregår i gymnastiksalen på Forbundsskolen, hvis ikke andet er nævnt.
Man kan prøve et hold af 3 gange, derefter skal betalingen og indmeldelse ske.


Kontingenter:    Barn 450,- for to gange træning om ugen 750,- (fodbold dog 600,-)
                         Voksen 525,- for to gange træning om ugen 850,-
                         Badminton bane leje 1000,- pr bane

Fodbold efterårssæsonen 2016
Tirsdag den 09.08.16 kl. 17:00
U5-U6-U7 (0. kl. eller derunder)
U8C (1.kl. Træner Lars Lauridsen og Kim Johnson)
U9C (2. kl. Trænes af Ivan Baltersen og Tina Damgaard tager kampe)
U10C (3. kl. Trænes af Ivan Baltersen)
U11C (4.-5. kl. Trænes af Morten Hinrichsen)

Forældre/barn (2-3 år):
Opstart: Tirsdag d. 6.9.16 kl. 16.45 – 17.30
Trænere: Camilla Toft Henriksen & Anne Sofie Jul Knudsen
Kontaktperson fra udvalg: Sussanne Brøchner – tlf. 24 65 58 17

Mini Krudt (4-5 år):
Opstart: Mandag d. 5.9.16 kl. 16.45 – 17.45
Trænere: Mette Bryhl Pedersen & Anders Kirkegaard
Kontaktperson fra udvalg: Sussanne Brøchner – tlf. 24 65 58 17

Spring Kids (0 kl. – 6. kl.)
Opstart: Onsdag d. 7.9.16 kl. 16.45 – 18.15
Trænere: Steen Matschke
Kontaktperson fra udvalg: Vivi Lauridsen  – tlf. 40810862

Rytme/dans (0 kl. – 3. Kl.):
Opstart: Torsdag d. 8.9.16 kl. 16.45-17.45
Træner: Sussanne Brøchner & Ida Maarssø
Kontaktperson fra udvalg: Sussanne Brøchner – tlf.: 24 65 58 17

Yoga for mænd og kvinder:
Opstart: Onsdag d.7.9.16 kl. 19.30 – 20.30
Træner: Lise Maarssø
Kontaktperson fra udvalg: Lise Maarssø – tlf. 21 73 69 10


Fit4Fun:
Opstart: Mandag d. 5.9.16 kl. 20.00 – 21.00
Træner: Mette Hougesen
Kontaktperson fra udvalg: Mette Hougesen – tlf. 31 62 81 16

Gymnastik og volley for mænd:
Opstart: Tirsdag d.6.9.16 kl. 19.30 – 21.00
Træner: Bent Andreassen – tlf. 20 68 30 71
Kontaktperson fra udvalg: Vivi Lauridsen – tlf. 40810862

Uni-Cykel for 8 år og op efter:
Opstart lørdag d. 10. september (Lige uge som undtagelse)
Fast træningstid lørdage i ulige uger fra 10.00-12.00
Træner: Lene Svendsen – tlf.  20832542

Bordtennis for alle:
Opstart mandag d. 22.8.16 kl. 18.00 – 19.30
Træner: Mette Arvidsen – tlf. 20985889
Træner og kontaktperson fra udvalg Louise Stub - tlf. 40278924

Badminton baneleje:
Opstart fra mandag d. 5.9.16
For ALLE gælder;
Inden opstart henvendelse til Kasser Jan tlf. - 29899896 grundet øget pres på træningstider.

Vi glæder os til at se Dig til en ny og spændende sæson!
SHIFs bestyrelse.

Kontingentsatser saison 2016 - 2017

Barn:  kr. 450,- et hold   for 2 hold kr. 700,-

Fodbold: for træning 2 gange om ugen kr. 600,-

Voksne:  kr.525,- et hold for 2 hold kr. 850,-

Generalforsamlingen finder sted

den 23.02.2017 kl. 19:00

Carlssonstuen på Forbundsskolen,med følgende:

Dagsorden ifølge lovene §4 stk.8

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Aflæggelse af
• Formandens beretning
• Reviderede regnskab
• Udvalgsformændenes beretning
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse i henhold til §4 stk.2
6. Valg af revisor i henhold til §4 stk.2
7. Evt.

Ifølge lovene §4 stk.5 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Formand for SHIF: Connie Navne, Østergårdsvej 16, Hjarup, 6580 Vamdrup

Forældre til børn under 16 år har stemmeret på deres barns vegne

Vel mødt
Bestyrelsen i SHIF

Flere artikler...